တစ္သိန္းခဲြ ပတ္ခ်ာလည္ ေစ်းအသက္သာဆုံး မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

အခု ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားတဲ့ မုိဘုိင္းဖုန္းေတြ ဟာ ႏုိင္ငံတကာ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ မုိဘုိင္းဖုန္းေတြကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပထားျခင္း ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲက တခ်ဳိ႕ဖုန္းေတြဟာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ ကုိ ေရာက္ရွိလုိ႔ ေနျပီး တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာမႈ လမ္းစဥ္မွာပဲ ခရီးစဥ္သြားခဲ့ရျပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကုိ ေရာက္မလာႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ တခ်ဳိ႕ဖုန္းေတြကုိ စိတ္၀င္စားဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ သုံးစဲြခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံတကာကုိ လွမ္းျပီး မွာယူရရွိႏုိင္တဲ့ အြန္လုိင္းအေရာင္းအ၀ယ္ေတြကေန တဆင့္ မွာယူရလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဖုန္းေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကို လည္း ႏုိင္ငံတကာ ရဲ႕ ယူရုိ ၊ ေပါင္ စတဲ့ ေစ်းႏႈန္းအသီးသီး ကုိ ျမန္မာ ေငြေၾကး နဲ႔ ယွဥ္တဲြတြက္ခ်က္ျပထားပါတယ္။ တြက္ခ်က္တဲ့ ရက္စဲြကုိလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ ကိုယ္၀ယ္ယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေစ်းႏႈန္း အနိမ့္၊ အျမင့္ ၊ အတက္ ၊အက် ေတာ့ အထုိက္အေလ်ာက္ ရွိပါလိမ့္မယ္။

Read More